"Stačí si nájsť iba niekoľko minút a krása okamžiku zostane zachytená vďaka fotografii."

"You just have to find only a few minutes remaining and the beauty of the moment captured through photography."

Eva Machyniaková