súťaže

Záznamy: 1 - 2 zo 2

... viac fotografií z podujatia si môžete pozrieť na dolu uvedenej stránke... :)...

...teším sa na Vaše odkazy...:)

https://drive.google.com/folderview?id=0B8T4sPTb4v9GXzZIYjB4S0dLcjA&usp=sharing#grid

Kontakt

Eva Machyniaková eva.machyniakova@gmail.com
machyniakova@yahoo.com